تصویر میز تحریر تاشو پارس

میز تحریرهای تاشو پارس – مدل های نشسته

تصویر میز تحریر تاشو پارس

میز تحریرهای پارس در چهار اندازه و دو مدل وایت بردی و رنگی تولید و عرضه می شوند .

میز تحریر وایت بردی

صفحه میز تحریرهای وایت بردی از روکش فورمیکا می باشد که برای کار بعنوان صفحه وایت برد بسیار مناسب و مقاوم می باشد . به همراه این میزها یک تخته پاک کن و ماژیک هم ارائه شده است .

Post Your Comment Here