میز تحریر پارس ، میز تحریرهای تاشو پارس

معرفی میز تحریر پارس . این میزها تاشو بوده و بسیار مناسب دانش آموزان و محصلین می باشد .